Prezentowane mapy są obecnie przedstawione w wersji testowej

Dane pochodzą z systemu informatycznego Centrali NFZ

W prezentowanych danych, wykorzystane do obliczeń liczby oraz wartości świadczeń odnoszą się do wartości rozliczonych, natomiast liczba pacjentów stanowi sumę unikalnych peseli na poziomach: województw, powiatów, rodzajów świadczeń i wybranych zgrupowanych zakresów świadczeń*.

* zgrupowany zakres świadczeń stanowi w zależności o charakterystyki, zbiór podstawowych zakresów kontraktowanych świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń, np.:

Kod zakresu świadczeń Nazwa zakresu świadczeń zgrupowany zakres świadczeń
2.1056.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII PORADNIA HEPATOLOGICZNA
02.1056.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
02.1056.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
Kod zakresu świadczeń Nazwa zakresu świadczeń zgrupowany zakres świadczeń
03.4610.031.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA OTORYNOLARYNGOLOGIA
03.4610.032.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
03.4610.130.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - C05,C06,C07
03.4610.930.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY
03.4610.931.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY
akademianfz@nfz.gov.pl